Erste Plavi Expert

Mirovinski fond: Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond
Mirovinsko društvo: Erste DMD d.o.o.
Temeljni kapital mirovinskog društva: 15.000.000 kuna
Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Banka skrbnik: Societe Generale Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split
OIB: 21938195883
IBAN: HR20 2330 0031 3002 0024 4

Informativni Prospekt EP Expert

 Informativni Prospekt i Statut Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda  
 

 Information Booklet of the Erste Plavi Expert Voluntary Pension Fund  


 Ključni podaci o Erste Plavom Expert dobrovoljnom mirovinskom fondu


Investicijska politika

S ciljem ostvarivanja sigurnosti kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat ćemo ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire - dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit ćemo mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda, uvažavat će se načelo sigurnosti i stabilnosti, likvidnosti i raznolikosti ulaganja.

 

VISINA I VRSTA NAKNADA:
Društvo zaračunava naknadu od članova fonda za pokriće svojih troškova. Naplaćuju se sljedeće vrste naknada:

Ulazna naknada:
član fonda izabire mogućnost plaćanja naknade jednokratno ili višekratno. Ako se naknada plaća jednokratno tada ona iznosi 900 kuna za sve vrijeme trajanja članstva u Fondu.

Višekratna ulazna naknada naplaćuje se na iznos uplate doprinosa do 5.000,00 kn godišnje. Iznosi 8% godišnje od uplate u prve tri godine članstva (najviše 400 kuna godišnje), a sljedećih sedam godina plaća se fiksna naknada od 20 kn godišnje.

Naknada za upravljanje:
1,8% od ukupne imovine fonda

Naknada za izlaz:
iz mirovinskog fonda obračunava se i naplaćuje od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda, a najviše može iznositi 10% od iznosa. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste DMD d.o.o., kao ni prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovina.

Način obračuna naknade za banku skrbnika: Naknada banci skrbniku obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a prema slijedećem godišnjem postotnom iznosu: 0,034% (3,4 bps)

Banka gore definiranu Naknadu naplaćuje terećenjem Računa jednom mjesečno.