Vrijednosti obračunskih jedinica na dan 23.10.2014

Izvješća

MIROVINSKA
DRUŠTVA - 30.06.2014.
Erste d.o.o.
Erste DMD d.o.o.

MIROVINSKI
FONDOVI - 30.06.2014.
EP obvezni mir. fond
EP Expert dobr. mir. fond
EP Protect dobr. mir. fond

<  NAV dijagr. (15 dana unatrag)  >

Erste Plavi OMF kat. B
Erste Plavi Expert DMF
Erste Plavi Protect DMF
Erste Plavi OMF kat. A
Erste Plavi OMF kat. C