Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Naziv mirovinskog društva:
ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Tvrtka – skraćeni naziv:
ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

Sud kod kojega je upisano društvo u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj pri trgovačkom sudu: 080407542
OIB: 49659289650

Temeljni kapital: 71.844.200,00 kuna
Uprava: Petar Vlaić, dipl. ing., predsjednik Uprave
Nataša Ivanović, dipl. oec., članica Uprave
Sjedište: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Telefon: 01/ 487 73 77
Fax: 01/ 487 73 70

Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi i brojevi računa:
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
Kunski račun društva: 2402006-1100096428
Devizni račun društva u EUR: 70140000-01585711
IBAN: HR9724020061100096428
SWIFT: ESBCHR22

Imena članova Uprave i Nadzornog odbora:
Petar Vlaić, predsjednik Uprave
Nataša Ivanović, članica Uprave
Krešimir Gunjača, predsjednik Nadzornog odbora
Franz Bichler, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Marko Markić, član Nadzornog odbora
Sanja Miletić, članica Nadzornog odbora
Christoph Wolf, član Nadzornog odbora

 


VLASNICI
UDIO
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
37,94%
ERSTE GROUP BANK AG
12,37%
STEIERMARKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG
12,05%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
6,17%
TBIH Financial Services Group NV
29,00%
ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. UMAG
2,47%

 

 

 

 

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.

Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka pod tim imenom posluje od 2003., a nastala je spajanjem Riječke banke d.d., Rijeka i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb. Obje banke imale su značajnu ulogu na hrvatskom financijskom tržištu. Riječka banka, osnovana 1954., razvila se u vodeću banku Rijeke, Primorja i Istre. Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, nastala je 2000. godine spajanjem triju uspješnih regionalnih hrvatskih banaka: Bjelovarske, Trgovačke i Čakovečke banke. Danas, Erste & Steiermärkische Bank d.d. posluje putem 134 poslovnice, uključivo 13 komercijalnih centara, 8 poduzetničkih i 10 profitnih centara za korporativne klijente te bankomatske mreže od 619 bankomata.

Od samog početka, 2000. godine, Erste & Steiermärkische Bank d.d. dio je međunarodne Erste grupe, koja potječe još od davne 1819. godine i prve Austrijske štedne banke. Erste grupa je vodeći pružatelj financijskih usluga u Srednjoj i Istočnoj Europi s oko 46.000 zaposlenih koji uslužuju 16,4 milijuna klijenata posredstvom 2.800 poslovnica u 7 država (Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Srbiji i Hrvatskoj).

Vlasnička struktura Erste & Steiermärkische Bank d.d.: 100% ESB Holding GMBH (u vlasništvu: 59% Erste Group Bank AG i 41% Steiermärkische Bank and Sparkassen).

 

ERSTE GROUP BANK AG, BEČ

Osnovana 1819. godine, a 1997. godine započinje lanac fuzije u Austriji, te preuzimanja banaka u zemljama Srednje i Istočne Europe. Najstarija i najveća banka za poslovanje s građanstvom u Austriji. Posjeduje ukupno 3.200 poslovnica. Dionice Erste banke čine oko 15% indexa Bečke burze i spadaju u "blue chip" kompanije.

Pruža bankarske usluge, ulaganja, korisničke zajmove i osiguranja. Fokusirana je na potrošače te male i srednje kompanije.

Uspješno radi u najbrže rastućoj ekonomiji u regiji, obuhvaća preko 17,2 milijun komitenata. Istražuje mogućnost na postojećim i novim distribucijskim kanalima.

Erste Bank je uz to i većinski vlasnik Erste-Sparinvesta, društva za upravljanje investicijskim fondovima koji je sa 23% tržišnim udjelom i iskustvom starim 40 godina dugogodišnji tržišni lider na području retail investicijskih fondova na austrijskom tržištu. Trenutno upravljaju sa imovinom klijenata vrijednijom od 30 milijardi Eura u preko 300 investicijskih fondova.

 

STEIERMARKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG GRAZ

S dugogodišnjom tradicijom (osnovana 1825. godine) Steiermarkische und Sparkassen banka najveća je regionalna banka u južnoj Austriji.

Trenutno u južnoj Austriji postoji oko 188 podružnica s oko 1.750 zaposlenika, a u posljednjem desetljeću prisutna je na tržištu Hrvatske, Slovenije te Srbije i Crne Gore.

Steiermarkische und Sparkassen je u vlasništvu Steiermarkische Verwaltungssparkasse, Graz (73,00%), Erste Bank AG, Vienna (25,00%) i Zaposlenici (2,00%).

 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.

Osiguranje Triglav je u 2007. godini imalo vodeći tržišni položaj na tržištu osiguranja u Republici Sloveniji. Doseglo je 40% tržišnog udjela među klasičnim osiguranjima, skoro 37,5% neživotnih osiguranja te 46,3% kod životnih osiguranja.

Poslovanje Triglav Osiguranja uključeno je i u međunarodne okvire. Preko podružnica posluje na tržištu Republike Češke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore. Surađuje sa svim najtraženijim osiguranjima na svijetu, pa je ovlaštena za isplatu stranih šteta u Sloveniji.

Na hrvatskom je osiguravateljnom tržištu Triglav Osiguranje prisutno od 1967. godine, te danas zauzima visoko 6. mjesto na ljestvici osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj.

 

ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. UMAG

Istarska kreditna banka Umag d.d. u listopadu 2009. godine obilježila je 53-u godišnjicu uspješnog poslovanja kao iskusni subjekt u pružanju širokog spektra financijskih usluga i glavni bankarski partner brojnih malih i srednjih privatnih poduzeća.

Kao lokalna banka pod nazivom Istarska komunalna banka i štedionica Pula, Filijala Umag osnovana je 1956. godine. Njezin pravni sljednik bila je Komunalna banka i štedionica Umag, nastala spajanjem filijala Poreč i Umag. Od tada se Istarska kreditna banka Umag konstantno širila, a od 1990. godine posluje kao dioničko društvo.

Banka ima veliko devizno ovlaštenje i sve financijske poslove u zemlji i inozemstvu obavlja putem svoje široke korespondentske mreže. Banka je članica FOREX-a, SWIFT-a i povezana je na Reuters Money 2000 Service. Banka je učlanjena u MBU mrežu bankomata, a od 1998. godine članica je kartičnih organizacija Europay i VISA.

 

TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP NV

Holding kompanija čije je sjedište u Amsterdamu.

TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP NV pruža usluge upravljanja imovinom u Centralnoj i Istočnoj Europi specijalizirana je za upravljanje mirovinskim fondovima, a osim toga, je prisutna i na području osiguranja i lizinga.

Osnovana je 1998. godine kako bi iskoristila mogućnosti koje su se pojavile prilikom mirovinskih reformi, zbog slabe pokrivenosti osiguranjem i nedovoljno razvijenih usluga kreditiranja i upravljanja imovinom u središnjoj i istočnoj Europi.

Planira dugoročno prisutstvo u financijskom sektoru odabranih zemalja na vodećem položaju pružatelja financijskih usluga.

TBIH je u vlasništvu Vienna Insurance Group (100,00%).