Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 • Graf kretanja cijene udjela bit će dostupan mjesec dana nakon osnutka fonda.
   
  Cijena udjela: 99,5118 HRK*
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda:

  Prinosi se prikazuju po ostvarenju uvjeta za prikaz

  Prinos za tekuću godinu:  -0,49%*
  Prinos za prethodnih godinu dana:

  Prinosi se prikazuju po ostvarenju uvjeta za prikaz

  Tablica povijesnih cijena udjela  

  *Cijena udjela i prinos za tekuću godinu prikazani su za datum 22.08.2017.

   

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2017.  -0,49%

   

  Mirovinski fond: Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  OIB fonda: 07471714267
  IBAN fonda: HR78 2330 0031 3960 7904 4
  Datum početka rada fonda: 27.07.2017.
  Mirovinsko društvo: Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva: 49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600 kuna
  Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik: Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split
   
   
   
  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Nestlé zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond počeo je s radom 27.07.2017. te se prinos za 2017. godinu prikazuje od početka rada fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 27.07.2017.
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi osnivaju se na zahtjev pokrovitelja (poduzeće, sindikat, udruga samostalne djelatnosti). Prednost je takvih fondova što pokrovitelji mogu dogovoriti s društvom za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom posebne uvjete za svoje članove (npr. plaćanje niže ulazne naknade u odnosu na otvorene dobrovoljne mirovinske fondove).
   
  Članovi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pozivom na naše besplatne brojeve telefona 0800 313131 i 0800 5055, ili putem elektronske pošte (info@ersteplavi.hr) zatražiti uvid u:
   
  • Polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje fonda
  • Prospekt, statut i ključne podatke fonda
  • Mogućnost i prava promjene fonda
  • Sažet tabelarni prikaz rizika vezanih uz mirovinsko društvo i zatvoreni fond
   
   
  Izvješća su dostupna članovima i pristupanjem na Moj osobni račun.