Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Brodogradilište Viktor Lenac d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Brodogradilište Viktor Lenac d.d. 20. kolovoza 2018. sazvanoj prema dopisu društva od 12. srpnja 2018. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za protuprijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 05.08.2018.