Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Dalekovoda d.d. 11. lipnja 2011. prema dopisu tvrtke od 4. svibnja 2011. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 8a.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 9a.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Za prijedlog;

Ad. 11.

Za prijedlog;

Ad. 12.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 27.5.2011.