Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Hrvatske Poštanske banke d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Hrvatske Poštanske banke d.d. 28. lipnja 2018. sazvanoj prema dopisu društva od 16. svibnja 2018. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Odluka će se donijeti po raspravi.

U Zagrebu, 13.06.2018.