Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Luka Rijeka d.d. 27. kolovoza 2021. sazvanoj prema dopisu društva od 21. srpnja 2021., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 8.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 12.08.2021.