Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Meritus ulaganja d.d. 27. siječnja 2020. sazvanoj prema dopisu društva od 24. prosinca 2019., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 2.

Odluka će se donijeti po raspravi;

Ad. 3.

Odluka će se donijeti po raspravi.

 

U Zagrebu, 12.01.2020.