Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. 10. ožujka 2011. prema dopisu tvrtke od 27. siječnja 2011. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 2.

Za prijedlog;

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Suzdržani;

Ad. 5.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 23.2.2011.