Nazad

Obavijest o glasovanju na redovnoj Glavnoj skupštini Petrokemije d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na redovnoj Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. prema dopisu tvrtke od 11.5.2009. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog
U Zagrebu, 17.6.2009.