Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 30. lipnja 2011., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

1. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 15,05%
2. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 10,27%
3. CROATIA 6,5% 05/01/2015 7,32%
4. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 4,92%
5. INA-R-A (INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.) 4,25%
6. CROS-R-A (CROATIA OSIGURANJE D.D.) 3,53%
7. AGROKOR 2016 (AGROKOR 10% 12/07/2016) 3,20%
8. KOEI-R-A (Končar elektroindustrija d.d.) 3,10%
9. ISHARES DAX 40 ETF 3,08% 
10. HT-R-A (HT – HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D.) 3,01%