Nazad

Obavijest o prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo prvih deset pozicija ulaganja Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 30. rujna 2010., s naznakom postotnog udjela pozicije u neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda:

 

1. RHMF-O-203E (RHMF 6,75% 05/03/2020) 23,29%
2. RHMF-O-172A (RHMF 4,75% 08/02/2017) 16,01%
3. CROATIA 6,5% 05/01/2015 14,97%
4. RHMF-O-203A (RHMF 6,5% 05/03/2020) 6,94%
5. RHMF-O-19BA (RHMF 5,375% 29/11/2019) 5,55%
6. Agrokor 10 07/12/2016 3,85%
7. HRK novčana sredstva 3,54%
8. CROATIA 5% 15/04/2014 3,38%
9. Depozit HRK 2,41%
10. Depozit HRK 2,25%