Nazad

Podaci o svim oblicima naknada, bonusa ili nagrada članova uprave Erste d.o.o.- društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2017.g.

Temeljem čl.8. st.1. točke 8.  Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (NN, br. 101/14,128/15), Erste d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 49659289650(dalje u tekstu: Društvo), u otvorenom roku, 30. travnja 2018.g. objavljuje kako su članovi uprave Društva za 2017.g. primili  novčane naknade u vidu mjesečne plaće, božićnice, bonusa i regresa, te nenovčane naknade u vidu korištenja službenog automobila i službenog mobitela.