Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 03.03.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 03. ožujka 2020.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste Group Bank AG

CROATIA 2030

150,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste Group Bank AG

CROATIA 2030

2.450,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF Erste Group Bank AG CROATIA 2030 400,00 Prodaja

 

U Zagrebu, 03. ožujka 2020.