Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 07.11.2018.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 07. studenog 2018.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H297A

1.850.000,00

Kupnja

Pošta zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

CROATI 2.7 06/15/28

125,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 08. studenog 2018.