Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 13.02.2020.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 13. veljače 2020.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

ROMANI 2 01/28/32

3.500,00

Kupnja

 

 

U Zagrebu, 14. veljače 2020.