Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 13.11.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 13. studenog 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

95.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

19.614.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

210.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H187A

66.500,00

Prodaja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d

H187A

14.500,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 14. studenog 2017.