Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 22.11.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 22. studenog 2017.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H19BA

2.858.934,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H19BA

330.000,00

Prodaja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H203A

275.000,00

Prodaja

U Zagrebu, 23. studenog 2017.