Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 21. prosinca 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 21. prosinca 2015.:

 

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-26CA

2.800.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-26CA

2.700.000,00

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-26CA

3.500.000,00

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-26CA

3.000.000,00

Prodaja

 U Zagrebu, 22.12.2015.