Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 21. rujna 2015.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 21. rujna 2015.:

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

1.500.000

Prodaja

Erste Plavi Expert DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

3.400.000

Prodaja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

2.300.000

Prodaja

U Zagrebu, 22. rujna 2015.