Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 25.02.2016.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 25. veljače 2016.:

 

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-187A

120.000.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-257A

5.000.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 26.02.2016.