Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 26.04.2017.

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 26. travnja 2017.:

 

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije A

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-247E

188.000,00

Kupnja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-247E

3.110.000,00

Kupnja

Erste Plavi Protect DMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-247E

1.018.000,00

Kupnja

ZDCMF

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

RHMF-O-247E

94.000,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 27. travnja 2017.