Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 27.06.2018.

Društvo je u ime i za račun fondova kojim upravlja izvršilo transakciju prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 27. lipnja 2018.:

 

Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H282A

48.200.000,00

Prodaja

Erste Plavi OMF kategorije C

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H282A

1.800.000,00

Prodaja

 

U Zagrebu, 28. lipnja 2018.