Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 27. listopada 2015.

 

Društvo je u ime i za račun fondova kojima upravlja izvršilo sljedeće transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 27. listopada 2015.:

Fond  Suprotna ugovorna strana  Vrijednosni papir  Količina  Transakcija 
 Erste Plavi OMF kategorije C Erste & Steiermärkische Bank d.d.  HEP 2022 USD  200.00  Prodaja

U Zagrebu, 29. listopada 2015.