Nazad

Transakcije kupnje i prodaje na OTC tržištu s povezanom osobom 29.12.2021.

Društvo je u ime i za račun fonda kojim upravlja izvršilo transakciju kupnje vrijednosnog papira na OTC tržištu s povezanom osobom, na dan 29. prosinca 2021.:

 

 Fond

Suprotna ugovorna strana

Vrijednosni papir

Količina

Transakcija

Erste Plavi OMF kategorije B

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

H287A

10.000.000,00

Kupnja

 

U Zagrebu, 30. prosinca 2021.