Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

 • Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

  Odaberite period
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 114,5488 HRK
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 4,37 %
  Prinos za tekuću godinu: 5,09 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: 5,15 %
  Tablica povijesnih cijena udjela

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2019. 9,24%
  2020. 0,11%

  Mirovinski fond: Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  OIB fonda: 98807393820
  IBAN fonda: HR3224070001300000752
  Datum početka rada fonda: 05.10.2018.
  Mirovinsko društvo: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva: 49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600 kuna
  Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split
  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond počeo je s radom 05.10.2018. te se prinos za 2018. godinu prikazuje od početka rada fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2019. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.
 • Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi osnivaju se na zahtjev pokrovitelja (poduzeće, sindikat, udruga samostalne djelatnosti). Prednost je takvih fondova što pokrovitelji mogu dogovoriti s društvom za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom posebne uvjete za svoje  članove.
   
  Članovi  i potencijalni članovi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pozivom na naše besplatne brojeve telefona 0800 313131 i 0800 5055, ili putem elektronske pošte (info@ersteplavi.hr) zatražiti uvid u:
   
  • Polugodišnje i revidirane godišnje izvještaje fonda
  • Prospekt, statut i ključne podatke fonda
  • Mogućnost i prava promjene fonda
  • Sažet tabelarni prikaz rizika vezanih uz mirovinsko društvo i zatvoreni fond
  • Izjavu o načelima ulaganja
   
   
  Navedena izvješća su dostupna članovima i pristupanjem na Moj osobni račun.