Video identifikacija
Ispunite Zahtjev online
Potvrdite podatke iz Zahtjeva

Odabrani dobrovoljni mirovinski fond:

Erste Plavi Protect

Obavještavamo Vas da se nastavkom postupka učlanjenja u dobrovoljni mirovinski fond preusmjeravate na web stranicu društva IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. na kojima će se provesti digitalna potvrda Vašeg identiteta.


Provođenjem postupka video elektroničke identifikacije unapređuje se postupak učlanjenja povećanjem razine sigurnosti, ali je za provedbu iste potrebno prikupljanje Vaših biometrijskih podataka radi jedinstvene identifikacije koji se, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), mogu prikupljati isključivo temeljem Vaše izričite privole za obradu biometrijskih podataka. Informacije o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka navedene su u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka koja Vam je dostupna na mrežnoj stranici Društva.Ovime potvrđujem da sam pročitao i da sam upoznat s postupkom i svrhom provedbe postupka video elektroničke identifikacije i prihvaćam važeće Opće informacije o postupku video elektroničke identifikacije te da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka sadržanim u Obavijesti o zaštiti osobnih podataka.
PRIHVAĆAM
Ovime dajem Erste d.o.o. – društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima privolu za prikupljanje i obradu mojih biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije. Ovime potvrđujem da sam upoznat s pravom da u svako doba mogu odustati od dane privole u skladu s odredbama Obavijesti o zaštiti osobnih podataka, te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

PRIHVAĆAM