Erste Plavi C

  Erste Plavi OMF kategorije C

  Odaberite period euro
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 17,9586 EUR (135,3091 HRK)
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 190.025.171,68 EUR (1.431.744.656,02 HRK)
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 3,50 %
  Prinos za tekuću godinu: 1,51 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: -0,21 %
  Tablica povijesnih cijena udjela i neto imovine fonda

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2015. 5,72%
  2016. 8,53%
  2017. 7,46%
  2018. 2,78%
  2019. 6,74%
  2020. 1,75%
  2021. 0,62%
  2022. -6,77%

  Mirovinski fond:  Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C
  OIB fonda: 9163883050
  Datum početka rada fonda:  21.08.2014.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva: 49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva: 10.930.333,80 eura
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

   

   

  Investicijski cilj fonda

  Investicijski cilj Fonda jest očuvanje sredstava na računu članova te rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, nisko rizičnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, depozite banaka i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta Fonda.

   

  Strategija ulaganja fonda kategorije C

  Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%. Minimalno 90% neto imovine fonda je u eurima.
   

  Tko može biti član fonda?

  Članovi kategorije C mogu biti svi osiguranici.
  Osiguranicima kojima je ostalo manje od 5 godina do pune starosne mirovine, nemaju više mogućnost izbora kategorije fonda A ili B, već isključivo postaju članovi fonda kategorije C.
   
   
   

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C je osnovan 21.8.2014. te se prinos za 2014. godinu prikazuje od osnutka fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.
 • Erste Plavi OMF kategorije C


  Datum izvještaja: 30.04.2023.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  MFKN 2029(H297A, HRRHMFO297A0, Ministarstvo financija)9,77%
  MF INDEX 2034(H34BA, HRRHMFO34BA1, Ministarstvo financija)8,23%
  CROATIA 2032(CROATI 2 7/8 04/22/32, XS2471549654, Ministarstvo financija)6,96%
  MF 2032(H327E, HRRHMFO327E7, Ministarstvo financija)6,20%
  MFKN 7_2028(H287A, HRRHMFO287A1, Ministarstvo financija)4,72%
  Depozit u RBA Dospijeće: 03.05.20234,55%
  MF 2030(H302E, HRRHMFO302E0, Ministarstvo financija)4,46%
  CROATIA 2031(CROATI 1.5 06/17/31, XS2190201983, Ministarstvo financija)4,06%
  Novac na EUR računu3,92%
  CROATIA 2033(CROATI 1 1/8 03/04/33, XS2309428113, Ministarstvo financija)3,88%
  • EUR99,86%
   USD0,14%
   CZK0,01%
  • Država68,16%
   Ostalo22,68%
   Fondovi2,56%
   Financije2,26%
   Informacijska tehnologija1,28%
   Potrošna dobra, ciklička1,12%
   Energija1,08%
   Komunalne usluge0,85%
  • Hrvatska73,57%
   Poland5,35%
   Slovenija2,23%
   Luksemburg1,73%
   Irska0,83%
   Mađarska0,38%
  • DOMAĆA IMOVINA81,82%
   Državne obveznice68,66%
   Depoziti8,25%
   Korporativne obveznice4,91%
   INOZEMNA IMOVINA18,40%
   Državne obveznice6,69%
   Novčana sredstva4,07%
   Depoziti3,80%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom2,56%
   Korporativne obveznice1,28%
   Potraživanja0,00%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a74,37%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a6,18%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka0,99%

  UDIO IMOVINE MIROVINSKOG FONDA KOJI PREMA INTERNOJ PROCJENI DRUŠTVA NIJE MOGUĆE UTRŽITI U ROKU OD GODINE DANA

  Na dan 31.12.2022. udio takve imovine procjenjuje se na 14%.

   

   

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procijene Metoda procijene
  ATLANTIC 2025 ATLANTIC GRUPA HRATGRO25CA5 92,4222 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  Agro Invest Grupa 2029 Agro Invest Grupa d.o.o. HRAGIGO297A5 95,5727 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  CROATIA 2025 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS1117298916 99,2690 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  CROATIA 2027 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS1428088626 98,7180 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  CROATIA 2029 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS1843434876 86,7120 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  CROATIA 2041 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS2309433899 69,1350 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  INA 2026 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. HRINA0O26CA0 94,9060 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  M SAN GRUPA 2026 M SAN GRUPA d.o.o. HRMSANO267A9 92,4622 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  MF 2027 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO275E8 90,0280 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MF 2030 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO302E0 85,2970 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MF 2032 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO327E7 96,7360 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MF 2040 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO403E6 64,6920 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MF INDEX 2032 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO327A5 95,8820 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MF INDEX 2034 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO34BA1 73,5990 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MFKN 2025 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO257A4 102,2180 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MFKN 2028 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO282A2 97,2170 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MFKN 2029 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO297A0 93,0440 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  MFKN 7_2028 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO287A1 85,6970 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  Meritus ulaganja  2027 Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima HRMRULO277E9 99,2351 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 11_2029 Nova Ljubljanska banka XS2080776607 86,7868 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 2029 Nova Ljubljanska banka SI0022103855 91,3260 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 2030 Nova Ljubljanska banka XS2113139195 86,0622 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  Poland 2027 Republika Poljska XS1584894650 90,8110 31.3.2023. Cijena s financijsko-informacijskog servisa
  ZAGREBAČKI HOLDING 2023 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. HRZGHOO237A3 100,0052 31.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
 • Pokazatelj ukupnih troškova:

   

  U 2022. godini iznosio je 0,2892%

  Računa se kao  zbroj ukupnih troškova, koji se knjiže na teret mirovinskog fonda u poslovnoj godini, podijeljen s prosječnom godišnjom neto imovinom mirovinskog fonda.

   

  Ulazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  0,5% od svakog uplaćenog doprinosa članova

   

   

  Naknada za upravljanje koju naplaćuje mirovinsko društvo:*

  za 2022. godinu iznosi najviše 0,27% godišnje od ukupne imovine fonda umanjenje za financijske obveze fonda

   

   

  Izlazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  naplaćuje se ukoliko član odluči promijeniti mirovinski fond prije isteka treće godine članstva.

   

  TABLICA I

  Godina
  članstva

   

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

  Izlazna
  naknada

   

  0,8%

   

  0,4%

   

  0,2%

   

  0%

  Naknada depozitnoj banci*:

  Može iznositi najviše 0,017% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda. Erste Plavi mirovinski fond plaća nižu naknadu depozitnoj banci, koja trenutno iznosi 0,015% godišnje.

    

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  Investicijski cilj Fonda jest očuvanje sredstava na računu članova te rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, nisko rizičnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, depozite banaka i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta.
  Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%. Minimalno 90% neto imovine fonda je u eurima.
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će  Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve.
  Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
   
  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:
   
  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik
   
   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda
   

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja Fond karakteriziraju nizak stupanj rizičnosti i niska volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je umjereno izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira, valutnom riziku, riziku promjene kamatnih stopa  i kreditnom riziku, dok je izloženost ostalim vrstama rizika niska ili vrlo niska. S obzirom na to razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom)  je  nizak. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. Iako Fond ulaže u nisko rizične instrumenta, određeni rizici ipak postoje. Niže u nastavku navedeni su rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

   

   

  Obveznice

  Prvenstveno su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj,  pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

   

   

  Otvoreni fondovi

  Društvo imovinu Fonda ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore, te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove.

   

   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica, te obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku te riziku nelikvidnosti izdavatelja.

   

   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata, i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada isključivo depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.
   

   

   
  Rizici prema važnosti za Fond:

   
  VRSTA RIZIKA UTJECAJ RIZIKA NA FOND
  Rizik promjene cijene Umjeren
  Rizik promjene tečaja valute Umjeren
  Rizik promjene kamatnih stopa Umjeren
  Kreditni rizik  Umjeren
  Rizik likvidnosti Nizak
  Rizik namire Vrlo nizak
  Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Vrlo nizak
  Rizik promjene poreznih i zakonskih propisa Nizak
  Operativni rizik Nizak

   

   
 •