Kako se vrše isplate?

INFORMACIJE O NAČINIMA ISPLATE MIROVINE IZ DOBROVOLJNE MIROVINSKE ŠTEDNJE

Kao korisnik mirovine iz trećeg mirovinskog stupa možete, u trenutku kada napunite 55 godina* i ostvarite pravo na isplatu, izabrati između isplate preko mirovinskog fonda ili možete zatražiti prebacivanje ušteđenih sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će vam onda isplaćivati mirovinu ostvarenu temeljem dobrovoljne mirovinske štednje, a predviđena je i mogućnost isplate putem društva za životno osiguranje. Također, moguće je izabrati i kombiniranu isplatu, dio preko mirovinskog fonda, a dio preko mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili društva za životno osiguranje, a važno je napomenuti i da se članu jednokratno putem mirovinskog fonda ili putem mirovinskog osiguravajućeg društva može isplatiti do 30 posto ušteđenih sredstava, ako član želi jednokratnu isplatu.

Ukoliko se mirovina isplaćuje putem mirovinskog fonda ona može biti samo privremena, a ne i doživotna, dok u slučaju isplate putem mirovinskog osiguravajućeg društva ona može biti ili privremena ili doživotna, a u slučaju isplate putem društva za životno osiguranje
predviđena je mogućnost sklapanja ugovora o mirovinskoj renti.

 *Iznimno, članovi koji su sklopili ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom o članstvu u fondu.

PREGLED NAČINA ISPLATE MIROVINE IZ III STUPA

1. ISPLATA MIROVINE PUTEM FONDA ERSTE PLAVI PROTECT

Društvo može isplatiti najviše 30% od sredstava odjednom, a ostatak se onda mora isplaćivati periodično i to kroz 5 godina, 10 ili 15 godina. Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate mirovine. To znači da mjesečni iznos mirovine nije uvijek jednak i unaprijed točno određen jer se visina mirovine mijenja ovisno o vrijednosti udjela.
Ako je preostali iznos sredstava na osobnom računu člana mirovinskog fonda nakon jednokratne isplate manji od 13.272,28 EUR, tada se taj cjelokupni iznos može isplaćivati putem Fonda. No ako je taj preostali iznos veći od 13.272,28 EUR, tada se 13.272,28 EUR može isplatiti putem Fonda, a ostatak se prema izboru člana fonda, može isplaćivati putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili putem društva za životno osiguranje.

2. ISPLATA MIROVINE PUTEM MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Ako se odlučite da vam cjelokupni ili dio mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo, Društvo će prenijeti ušteđena sredstva i time prestaje ugovor o članstvu u fondu. Za prijenos sredstava Društvo ne naplaćuje naknade, a uvjeti isplate dogovaraju se s mirovinskim osiguravajućim društvom. 
S mirovinskim osiguravajućim društvom se također sklapa ugovor o isplati mirovine, ovisno o uvjetima programa mirovinskog osiguravajućeg društva koji ste izabrali. Možete ugovoriti privremenu (najranije s navršenih 55 godina života) ili doživotnu mirovinu (najranije s navršenih 60 godina života), a iznimno privremenu ili doživotnu mirovinu s navršenih 50 godina ako ste postali članom dobrovoljnog mirovinskog fonda prije 1.1.2019. Ograničenje najvišeg iznosa isplate mirovine ne postoji.

Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja putem Raiffeisen  mirovinskog osiguravajućeg društva ugovaraju  se i isplaćuju u valuti koja je u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj.

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo mirovine isplaćuje u valuti koja je u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj.

Mirovinska osiguravajuća društva koja trenutno posluju u Republici Hrvatskoj i kojima se možete obratiti za sva dodatna pitanja vezano uz programe isplate su:

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d
Magazinska 69, 10000 Zagreb
Info telefon: 01/5581-720, web stranica: www.rmod.hr

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d
Gradišćanska ulica 26, 10000 Zagreb
Info telefon: 01/2231-430, web stranica: www.hrmod.hr

3. ISPLATA MIROVINE PUTEM DRUŠTVA ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ako se odlučite na isplatu putem društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti ušteđena sredstva izabranom isplatitelju i time prestaje ugovor o članstvu u fondu. Prema našem saznanju, trenutno niti jedno društvo za životno osiguranje u Republici Hrvatskoj zasad ne obavlja isplate mirovina.

4. ISPLATA PUTEM DRUGIH MIROVINSKIH DRUŠTAVA

U slučaju da isplata ide putem drugog društva za upravljanje otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom, prenosi se osobni račun u drugi izabrani fond kojim ne upravlja Društvo te se kod prijenosa sredstava obračunava i naplaćuje izlazna naknada u visini od 2,5% od ukupnog iznosa na osobnom računu.

Ukoliko želite vršiti isplatu putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje više informacija o modelima isplate možete saznati direktno od pružatelja usluge.

Primjer informativnog izračuna mirovine putem fonda Erste Plavog Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda:

tablica-isplata-mirovina-1024-2023

 

Ovaj izračun je samo pomoć pri odluci izbora mirovine i može se razlikovati od konačnog izračuna, ovisno o ostvarenom prinosu fonda i cijeni udjela s obzirom na buduće tržišne uvjete i kretanje cijena. Prinosi i izračuni navedeni u primjerima su informativni i nisu jamstvo prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti Fonda. Navedeni primjeri izračuna vrijednosti ulaganja pretpostavljaju prosječan godišnji prinos, koji je jednak svake godine, u slučaju ostvarenja pesimističnog scenarija -1%, u slučaju neutralnog scenarija 1% ili 3% u slučaju ostvarenja boljih tržišnih kretanja. Navedeni primjeri ne predstavljaju obvezu ili jamstvo Erste d.o.o. Fond može bilježiti, ovisno o tržištima na koje ulaže, oscilacije vrijednosti udjela te ovisno o tržišnim kretanjima mogu rezultirati i negativnim prinosom. Zbog oscilacija u vrijednosti udjela, postoji vjerojatnost promjene mjesečnog iznosa isplate mirovine koja se isplaćuje putem Fonda. Ulozi u Fond nisu osigurani niti je zajamčen povrat glavnice. Navedeni scenariji uključuju naknadu za upravljanje 1,6% godišnje od ukupne imovine Fonda i naknadu banci skrbniku koja se obračunava dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja u visini od 0,015%. Društvo može obračunati i naknadu za godišnju reviziju Fonda, troškove, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine Fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite, odnosno očuvanja imovine Fonda koji su uračunati u navedene scenarije. Član snosi troškove konverzije iznosa u kunama u iznos u stranoj valuti ako zatraži isplatu sredstava s osobnog računa u Fondu na račun u stranoj valuti.

Ukoliko ste ostvarili pravo na isplatu mirovine, svoj informativni izračun možete zatražiti pozivom na info telefon 0800 31 31 31 ili slanjem upita na mail : info@ersteplavi.hr.

Isprobajte informativni izračun isplate vaše mirovine

Image

Plavi izračun ISPLATE MIROVINE

Informativni kalkulator isplate mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog fonda

Upišite iznos koji ste uštedjeli ili planirate uštedjeti putem dobrovoljnog mirovinskog fonda i saznajte sve o načinu isplate vaše ušteđevine.