Objave povezane s održivosti

Prilikom određivanja strategije ulaganja i donošenja investicijskih odluka Društvo u investicijskom procesu ne uzima sustavno u obzir okolišne, socijalne i upravljačke (environmental, social, governance – ESG) čimbenike, kroz formalni ustrojeni okvir ocjenjivanja takvih čimbenika, s obzirom da se tek očekuje donošenje provedbenih standarda za mjerenje i prikaz takvih utjecaja kroz regulativu EU, a podaci o čimbenicima održivosti koji bi bili primjenjivi u izradi objava o uvažavanju čimbenika održivosti nisu dostupni za većinu imovine Fondova pod našim upravljanjem. Iz istog razloga Društvo ne uključuje sustavno rizike održivosti u odluke o ulaganjima imovine Fondova, jer ih u ovom trenutku ne smatra relevantnima po imovinu Fondova. Društvo u svoje politike nagrađivanja ne uključuje pokazatelje vezane uz rizik održivosti, no ukupni primici (fiksni i varijabilni) vode se načelom ravnoteže i povezani su s načelom održivosti na način da se ne nagrađuje prekomjerno preuzimanje rizika.

S druge strane, Društvo u svojem investicijskom procesu uzima u obzir područje poslovanja i sustav upravljanja tvrtki u koje ulaže sredstva Fondova.