Informativni kalkulator isplate mirovine iz fonda

Uštedio/la sam:

EUR *upišite željeni iznos bez točke, a cente od eura odvojite zarezom
Želim jednokratnu isplatu u visini od:
ovdje piši error

Informativni kalkulator isplate mirovine iz fonda

Ukoliko ste ostvarili pravo na isplatu mirovine, svoj informativni izračun možete zatražiti pozivom na info telefon 0800 31 31 31 ili slanjem upita na mail : info@ersteplavi.hr.Ovaj izračun je samo pomoć pri odluci izbora mirovine i može se razlikovati od konačnog izračuna, ovisno o ostvarenom prinosu fonda i cijeni udjela s obzirom na buduće tržišne uvjete i kretanje cijena. Prinosi i izračuni navedeni u primjerima su informativni i nisu jamstvo prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti Fonda. Navedeni primjeri izračuna vrijednosti ulaganja pretpostavljaju prosječan godišnji prinos, koji je jednak svake godine, u slučaju ostvarenja pesimističnog scenarija -1%, u slučaju neutralnog scenarija 1% ili 3% u slučaju ostvarenja boljih tržišnih kretanja. Navedeni primjeri ne predstavljaju obvezu ili jamstvo Erste d.o.o. Fond može bilježiti, ovisno o tržištima na koje ulaže, oscilacije vrijednosti udjela te ovisno o tržišnim kretanjima mogu rezultirati i negativnim prinosom. Zbog oscilacija u vrijednosti udjela, postoji vjerojatnost promjene mjesečnog iznosa isplate mirovine koja se isplaćuje putem Fonda. Ulozi u Fond nisu osigurani niti je zajamčen povrat glavnice. Navedeni scenariji uključuju naknadu za upravljanje 1,6% godišnje od ukupne imovine Fonda i naknadu banci skrbniku koja se obračunava dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja u visini od 0,015%. Društvo može obračunati i naknadu za godišnju reviziju Fonda, troškove, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje ili prodaju imovine Fonda, uključujući nužne troškove radi zaštite, odnosno očuvanja imovine Fonda koji su uračunati u navedene scenarije. Član snosi troškove konverzije iznosa u eurima u iznos u stranoj valuti ako zatraži isplatu sredstava s osobnog računa u Fondu na račun u stranoj valuti.