Erste Plavi B

 • Erste Plavi OMF kategorije B

  Odaberite period
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 294,7052 HRK
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 16.907.614.246,00 HRK
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 5,84 %
  Prinos za tekuću godinu: 4,65 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: 10,39 %
  Tablica povijesnih cijena udjela i neto imovine fonda

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2003. 7,16%
  2004. 8,01%
  2005. 8,04%
  2006. 8,35%
  2007. 6,05%
  2008. -14,43%
  2009. 10,60%
  2010. 9,09%
  2011. -1,35%
  2012. 15,12%
  2013. 4,56%
  2014. 10,12%
  2015. 6,67%
  2016. 8,08%
  2017. 5,16%
  2018. -0,09%
  2019. 10,88%
  2020. -0,22%

   

  Mirovinski fond:  Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
  OIB fonda: 37688683890
  IBAN fonda:  HR03 2330 0031 3534 6877 9
  Datum početka rada fonda:  30.04.2002.

  Datum početka rada fonda kategorije B:

  21.08.2014.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva: 49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva:  82.354.600 kuna
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split 

   

  Investicijski cilj fonda

  Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na srednji rok, umjereno konzervativnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta Fonda.

   

  Strategija ulaganja fonda kategorije B

  Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti u kunama.

   

  Tko može biti član fonda?

  Članovi mogu biti svi kojima je ostalo 5 ili više godina do pune starosne mirovine. 

   

   

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Erste Plavi obvezni mirovinski fond 21.8.2014. postaje Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B te se prinos za 2014. godinu prikazuje od osnutka fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.
 • Erste Plavi OMF kategorije B


  Datum izvještaja: 31.03.2021.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  MF 2027(H275E, HRRHMFO275E8, Ministarstvo financija)8,43%
  MFKN 2026(H26CA, HRRHMFO26CA5, Ministarstvo financija)5,63%
  MF INDEX 2034(H34BA, HRRHMFO34BA1, Ministarstvo financija)5,02%
  MF 2022(H227E, HRRHMFO227E9, Ministarstvo financija)4,76%
  CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)4,46%
  MFKN 2028(H282A, HRRHMFO282A2, Ministarstvo financija)3,55%
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)3,32%
  MFKN 2025(H257A, HRRHMFO257A4, Ministarstvo financija)3,23%
  MF 2040(H403E, HRRHMFO403E6, Ministarstvo financija)2,78%
  ATLANTIC(ATGR, HRATGRRA0003, ATLANTIC)2,44%
  • EUR45,37%
   HRK43,31%
   USD10,94%
   CHF0,38%
  • Država53,92%
   Fondovi14,73%
   Financije6,13%
   Potrošna dobra, ciklička5,53%
   Potrošna dobra, neciklička5,02%
   Komunalne usluge4,32%
   Ostalo2,98%
   Telekomunikacije2,51%
   Industrija1,93%
   Informacijska tehnologija1,55%
   Energija1,48%
  • Hrvatska70,29%
   SAD9,45%
   Slovenija5,44%
   Njemačka2,46%
   Luksemburg2,18%
   Francuska1,80%
   Irska1,46%
   Japan0,95%
   Romania0,91%
   Italija0,79%
   China0,46%
   Austrija0,40%
   Belgija0,39%
   Švicarska0,38%
   Nizozemska0,00%
  • DOMAĆA IMOVINA72,60%
   Državne obveznice52,19%
   Dionice + GDR15,40%
   Korporativne obveznice1,86%
   Novčana sredstva1,19%
   Depoziti1,08%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom0,74%
   AIF0,09%
   Potraživanja0,04%
   INOZEMNA IMOVINA27,56%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom12,51%
   Dionice + GDR11,15%
   Državne obveznice1,72%
   AIF1,39%
   Novčana sredstva0,48%
   Korporativne obveznice0,29%
   Potraživanja0,01%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a53,92%
   Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH,  drugoj državi ili državi članici OECD-a26,55%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a2,15%

  UDIO IMOVINE MIROVINSKOG FONDA KOJI PREMA INTERNOJ PROCJENI DRUŠTVA NIJE MOGUĆE UTRŽITI U ROKU OD GODINE DANA

  Na dan 31.12.2020. udio takve imovine procjenjuje se na 62%.

   

   

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procjene Metoda procjene
  ATLANTIC 2025 ATLANTIC GRUPA HRATGRO25CA5 100,3696 31.03.2021. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  CIAK Grupa CIAK Grupa d.d. HRCIAKRA0007 32,5837 31.03.2021. Procjena Društva
  DALEKOVOD 2030 EUR DALEKOVOD DD HRDLKVO302E2 58,2254 31.03.2021. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  DALEKOVOD 2030 HRK DALEKOVOD DD HRDLKVO302A0 53,4739 31.03.2021. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  GRANOLIO GRANOLIO d.d. HRGRNLRA0006 25,2665 31.03.2021. Procjena Društva
  MAGMA B MAGMA D.D. HRMGMARB0004 0,0000 31.03.2021. Procjena Društva
  MF 2022 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO227E9 108,5970 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MF 2024 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO247E7 118,3510 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MF 2027 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO275E8 101,4450 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MF 2040 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO403E6 94,4270 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MF INDEX 2032 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO327A5 123,2180 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MF INDEX 2034 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO34BA1 98,1220 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MFKN 2021 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO217A8 100,7480 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MFKN 2022 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO222A8 101,9660 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MFKN 2025 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO257A4 118,3450 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MFKN 2026 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO26CA5 122,6540 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MFKN 2028 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO282A2 116,8450 31.03.2021. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  Mercator poslovni sistem Mercator poslovni sistem SI0031100082 19,7226 31.03.2021. Procjena Društva
  Meritus ulaganja d.d. Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima HRMRULRA0009 1138,8010 31.03.2021. Procjena Društva
  NLB 11_2029 Nova Ljubljanska banka XS2080776607 92,1478 31.03.2021. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 2029 Nova Ljubljanska banka SI0022103855 103,5261 31.03.2021. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  PLAVA LAGUNA PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam HRPLAGRA0003 1624,8363 31.03.2021. Procjena Društva
  PROFESSIO ENERGIA DALEKOVOD PROFESSIO D.D. HRDLPRRA0007 328,7997 31.03.2021. Procjena Društva
  ZAGREBAČKI HOLDING 2023 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. HRZGHOO237A3 102,8949 31.03.2021. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
 • Pokazatelj ukupnih troškova:

   

  U 2020. godini iznosio je 0,3519%.

  Računa se kao  zbroj ukupnih troškova, koji se knjiže na teret mirovinskog fonda u poslovnoj godini, podijeljen s prosječnom godišnjom neto imovinom mirovinskog fonda.

   

  Ulazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  0,5% od svakog uplaćenog doprinosa članova

   

   

  Naknada za upravljanje koju naplaćuje mirovinsko društvo*:

  za 2021. godinu iznosi najviše 0,284% od prosječne imovine mirovinskog fonda

   

   

  Izlazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  naplaćuje se ukoliko član odluči promijeniti mirovinski fond prije isteka treće godine članstva.

   

  TABLICA I

  Godina
  članstva

   

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

  Izlazna
  naknada

   

  0,8%

   

  0,4%

   

  0,2%

   

  0%

   

  Naknada depozitnoj banci*:

  Može iznositi najviše 0,1% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda. Erste Plavi mirovinski fond plaća nižu naknadu depozitnoj banci, koja trenutno iznosi 0,020% godišnje.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, umjereno agresivnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta.
  Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti u kunama.
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.

   

  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:

   

  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik

   

   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju visoka rizičnost i visoka volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je visoka. Maksimalno 55% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

   

   

  Obveznice

  Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

   

   

  Dionice

  Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.

   

   

  Otvoreni fondovi

  Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.

   

   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.

   

   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

   

   

  Rizici prema važnosti za Fond:

   

  VRSTA RIZIKA

  UTJECAJ RIZIKA NA FOND

  Rizik promjene cijene

  Visok

  Rizik promjene tečaja valute

  Visok

  Rizik promjene kamatnih stopa

  Umjeren

  Kreditni rizik 

  Umjeren

  Rizik likvidnosti

  Nizak

  Rizik namire

  Vrlo nizak

  Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

  Vrlo nizak

  Rizik promjene poreznih i zakonskih propisa

  Nizak

  Operativni rizik

  Nizak