Erste Plavi B

 • Erste Plavi OMF kategorije B

  Odaberite period
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 253,7411 HRK
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 12.889.119.166,72 HRK
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 5,77 %
  Prinos za tekuću godinu: -0,41 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: -0,45 %
  Tablica povijesnih cijena udjela

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2003. 7,16%
  2004. 8,01%
  2005. 8,04%
  2006. 8,35%
  2007. 6,05%
  2008. -14,43%
  2009. 10,60%
  2010. 9,09%
  2011. -1,35%
  2012. 15,12%
  2013. 4,56%
  2014. 10,12%
  2015. 6,67%
  2016. 8,08%
  2017. 5,16%

   

  Mirovinski fond:  Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B
  OIB fonda: 37688683890
  IBAN fonda:  HR03 2330 0031 3534 6877 9
  Datum početka rada fonda:  30.04.2002.

  Datum početka rada fonda kategorije B:

  21.08.2014.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva: 49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva:  82.354.600 kuna
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split 

   

  Investicijski cilj fonda

  Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na srednji rok, umjereno konzervativnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta Fonda.

   

  Strategija ulaganja fonda kategorije B

  Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti u kunama.

   

  Tko može biti član fonda?

  Članovi mogu biti svi kojima je ostalo 5 ili više godina do pune starosne mirovine. 

   

   

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Erste Plavi obvezni mirovinski fond 21.8.2014. postaje Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B te se prinos za 2014. godinu prikazuje od osnutka fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2017. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.
 • Erste Plavi OMF kategorije B


  Datum izvještaja: 31.10.2018.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  MF 2022(H227E, HRRHMFO227E9, Ministarstvo financija)6,83%
  MFKN 2026(H26CA, HRRHMFO26CA5, Ministarstvo financija)5,91%
  MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)5,81%
  CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)5,78%
  MFKN 2025(H257A, HRRHMFO257A4, Ministarstvo financija)4,94%
  MF 2020(H203E, HRRHMFO203E0, Ministarstvo financija)4,66%
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)4,14%
  MFKN 2028(H282A, HRRHMFO282A2, Ministarstvo financija)2,97%
  CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, RH)2,79%
  MF 2019(H19BA, HRRHMFO19BA2, Ministarstvo financija)2,43%
  • HRK50,73%
   EUR38,73%
   USD10,24%
   DKK0,30%
  • Država60,54%
   Ostalo17,00%
   Potrošna dobra, ciklička5,99%
   Potrošna dobra, neciklička5,36%
   Energija2,89%
   Financije2,71%
   Industrija2,12%
   Telekomunikacije1,61%
   Informacijska tehnologija0,88%
   Komunalne usluge0,86%
  • Hrvatska80,21%
   Njemačka4,24%
   Francuska2,39%
   Slovenija2,38%
   SAD2,30%
   Luksemburg1,12%
   Italija0,81%
   Danska0,27%
   Irska0,21%
  • DOMAĆA IMOVINA85,52%
   Državne obveznice62,85%
   Dionice + GDR14,05%
   Depoziti5,28%
   Korporativne obveznice2,80%
   AIF0,36%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom0,16%
   Novčana sredstva0,02%
   Potraživanja0,02%
   INOZEMNA IMOVINA14,51%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom7,57%
   Dionice + GDR6,05%
   Novčana sredstva0,66%
   AIF0,16%
   Potraživanja0,07%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a62,30%
   Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH,  drugoj državi ili državi članici OECD-a20,10%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a2,80%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka0,56%

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procjene Metoda procjene
  3ATG Atlantic Grupa d.d. HRATGRO216A9 100,6082 03.10.2018 Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3DLK Dalekovod d.d. HRDLKVO302A0 53,4739 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3DLK2 Dalekovod d.d. HRDLKVO302E2 54,5696 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3HP Hrvatska pošta d.d. HRHP00O19BA4 105,0930 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3LNG Lanište d.o.o. HRLNGUO31AE3 23,8402 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3ZGH Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 105,4335 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  CBRD 6 08/20 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS0961637542 107,6960 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  GRNL Granolio d.d. HRGRNLRA0006 0,0000 03.10.2018. Procjena Društva
  H19BA Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO19BA2 105,8060 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H203E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO203E0 108,7000 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H217A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO217A8 105,9100 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H222A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO222A8 104,9160 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H227E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO227E9 122,1090 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H247E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO247E7 123,6800 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H257A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO257A4 117,7190 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H282A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO282A2 106,6000 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H327A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO327A5 103,2050 03.10.2018. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  HF191 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFD191A8 98,9787 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  HF197 Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFD197A5 100,0808 03.10.2018. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  HPB Hrvatska poštanska banka d.d. HRHPB0RA0002 515,0000 03.10.2018. Posljednja relevantna tržišna cijena
  HTPK HTP Korčula d.d. HRHTPKRA0002 68,2100 03.10.2018. Procjena Društva
  MELR SV Mecator d.d. SI0031100082 18,0000 03.10.2018. Procjena Društva
  MGMA Magma d.d. HRMGMARB0004 0,0000 03.10.2018. Procjena Društva
  PTKM Petrokemija d.d. HRPTKMRA0005 2,4800 03.10.2018. Procjena Društva
  QUNE Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji HRQUNERA0008 13,9600 03.10.2018. Procjena Društva
  SUKC Sunce Koncern d.d. HRSUKCRA0001 200,0000 03.10.2018. Posljednja relevantna tržišna cijena
  TPNG TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. HRTPNGRA0000 37,4000 03.10.2018. Posljednja relevantna tržišna cijena
  ULJN Uljanik d.d. HRULJNRA0008 0,0000 03.10.2018. Procjena Društva
 • Ulazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

   

   

  Naknada za upravljanje koju naplaćuje mirovinsko društvo*:

  0,363% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda

   

   

  Izlazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  naplaćuje se ukoliko član odluči promijeniti mirovinski fond prije isteka treće godine članstva.

   

  TABLICA I

  Godina
  članstva

   

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

  Izlazna
  naknada

   

  0,8%

   

  0,4%

   

  0,2%

   

  0%

   

  Naknada depozitnoj banci*:

  Može iznositi najviše 0,1% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda. Erste Plavi mirovinski fond plaća nižu naknadu depozitnoj banci, koja trenutno iznosi 0,025% godišnje.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, umjereno agresivnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta.
  Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti u kunama.
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.

   

  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:

   

  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik

   

   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju visoka rizičnost i visoka volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je visoka. Maksimalno 55% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

   

   

  Obveznice

  Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

   

   

  Dionice

  Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.

   

   

  Otvoreni fondovi

  Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.

   

   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.

   

   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

   

   

  Rizici prema važnosti za Fond:

   

  VRSTA RIZIKA

  UTJECAJ RIZIKA NA FOND

  Rizik promjene cijene

  Vrlo visok

  Rizik promjene tečaja valute

  Vrlo visok

  Rizik promjene kamatnih stopa

  Umjeren

  Kreditni rizik 

  Umjeren

  Rizik likvidnosti

  Nizak

  Rizik namire

  Vrlo nizak

  Rizik nelikvidnosti izdavatelja

  Nizak

  Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

  Nizak

  Rizik promjene poreznih propisa

  Nizak

  Operativni rizik

  Nizak

  Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

  Vrlo nizak

  Rizik sukoba interesa

  Vrlo nizak

  Koncentracijski rizik

  Nizak