Uhvatite poticaje u mirovinskom fondu.

Učlanite se u dobrovoljni mirovinski fond i iskoristite 750 kn poticaja.

Zašto se učlaniti u dobrovoljni mirovinski fond?

Državna poticajna sredstva

Učlanjenje u dobrovoljni mirovinski fond omogućuje vam da iskoristite svoje pravo na državne poticaje do 750 kn godišnje. Poticaji iznose 15% vaše godišnje uplate i za dobivanje maksimalnih poticaja dovoljno je 417 kn uplate mjesečno.

Fleksibilnost

Učlanjenjem u dobrovoljni mirovinski fond zadržavate svoju financijsku fleksibilnost. Izaberite želite li sredstva uplaćivati mjesečno, svaka tri mjeseca, polugodišnje ili možda samo jednom godišnje. Jednako tako, možete odrediti visinu svojih uplata. Kada vam financijska situacija to dopušta, uplatite više, a kada su vam potrebna financijska sredstva smanjite vašu uplatu. Vi imate potpunu kontrolu.

Dodatna primanja u mirovini

Vašu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju će činiti sredstva iz prvog stupa i sredstva iz drugog mirovinskog stupa, tj. sredstva koja ste uplatili u obvezni mirovinski fond. Dobrovoljni mirovinski fond je treći stup vaše financijske sigurnosti u mirovini. Što prije počnete, veća količina sredstava će se akumulirati na vašem računu.

Sredstva su vaša

Sredstva koja uplatite u dobrovoljni mirovinski fond isključivo su vaša imovina. Njima  ne raspolaže država, vaš poslodavac niti bilo koja treća strana. Uz uplate, na vašem računu kumuliraju se državna poticajna sredstva do 750 kn godišnje. Kada fond ostvaruje prinos ulaganjima na tržištu kapitala odgovarajuća sredstva se dodaju iznosu na vašem računu. U slučaju smrti sredstva na vašem računu u fondu pripadaju vašim nasljednicima.

Image

Pametna odluka za vaše buduće "ja"

Učlanite se online i iskoristite poticaje

Do 750 kuna poticaja čeka članove dobrovoljnih mirovinskih fondova

Malo je ljudi upoznato s dobrovoljnim mirovinskim fondovima, zato smo spremili za Vas odgovore na nekoliko bitnih pitanja.

Što je dobrovoljni mirovinski fond?

Dobrovoljni mirovinski fond je vrsta namjenskog financijskog proizvoda. Rečeno svakodnevnim jezikom, to je ulaganje novca čija je namjena biti vaš izvor dodatnih prihoda u mirovini. Cilj fonda je uvećati vašu imovinu izlažući se propisanim razinama rizika. Prilikom učlanjenja stječete određenu količinu udjela u fondu te se sa svakom vašom uplatom broj vaših udjela u fondu povećava.

Kako biste imali što više sredstava na raspolaganju prilikom odlaska u mirovinu, preporučuje se da s ulaganjem u dobrovoljni mirovinski fond krenete što ranije.

*Prema podacima HANFA-e samo u 2017. (do 31.7.) broj članova dobrovoljnih mirovinskih fondova porastao je za čak 13.557.

Erste Plavi upravlja s dva otvorena dobrovoljna mirovinska fonda (Erste Plavi Expert i Erste Plavi Protect). Fond se sastoji od imovine koja je podijeljena na jednake dijelove, a svaki član fonda je vlasnik određene količine tih dijelova. Ti jednaki dijelovi nazivaju se udjeli u fondu. Kako cijena vrijednosnih papira u koje je fond uložio poraste, tako raste i vrijednost udjela. Naravno, ako cijena vrijednosnih papira padne, onda padne i cijena udjela u fondu. Udjeli su najbolji način da vidite koliko je porasla vrijednost vaše imovine.

Fond ulaže novac svojih članova u vrijednosne papire na tržištu kapitala. To su najčešće obveznice kupljene na domaćem i stranom tržištu, depoziti banaka, a ovisno o strukturi fonda ponekad i dionice. Svaki od ovih vrijednosnih papira ćemo dodatno pojasniti, ali sada ćemo se samo fokusirati na dionice.

Recimo da je fond uložio u dionice tvrtke A. Cijena te dionice je 100 kn, a fond je kupio 1.000 tih dionica, tj. uložio je 100.000 kn u tvrtku A. Tvrtka A je upravo danas potpisala veliki ugovor vrijedan nekoliko milijuna eura te je tu vijest objavila na Zagrebačkoj burzi. Sada se i ostalim ulagačima na burzi čini da je tvrtka A pametna investicija te i oni žele kupiti tu dionicu. Kako je broj dionica ograničen, a sve veći broj ulagača je želi kupiti, cijena dionice raste. Nakon nekoliko dana cijena dionice više nije 100 kn nego 200 kn, i zbog tog povećanja cijene dionice porasla je cijena udjela u fondu.

Znači li to da će vrijednost udjela porasti za tih istih 100 kn?  Neće, jer udjel predstavlja presjek cijele imovine fonda i vrlo vjerojatno ostale investicije nisu porasle baš ovako snažno kao dionica tvrtke A. Za slučaj da je fond uložio u dionice kojima je vrijednost pala, onda će i vrijednost udjela u fondu pasti.

Dionice su vlasnički vrijednosni papiri i predstavljaju udjel u vlasničkom kapitalu neke tvrtke. U svojoj osnovi, dionice su potvrda da neka osoba ili tvrtka ima udio u vlasništvu neke tvrtke. Kada ste vlasnik dionica neke tvrtke imate pravo sudjelovati u odlučivanju oko poslovanja (npr. odrediti koji će se proizvodi prodavati ili gdje će se izgraditi tvornica), a imate pravo i na dio dobit koju ta tvrtka ostvari. To pravo vlasništva moguće je podijeliti, a ta podjela na jednake dijelove vlasništva su dionice.

Cijena dionica često varira i te varijacije događaju se svakodnevno. Loša ili dobra vijest u vezi tvrtke može jako utjecati na dionice i nije neobično da dionica poraste ili padne 10 ili 15% u jednom danu. Takve snažne promjene nisu česte, ali mogu se dogoditi. Ako tvrtka dobro posluje, nije jako zadužena i postoji prostor za povećanje njenog poslovanja, cijena dionice te tvrtke vjerojatno će biti stabilna i rasti.

Kada vi trebate dodatna financijska sredstva vaša prva, i najčešće jedina, adresa bit će banka. U banci možete dobiti kredit po određenim uvjetima – broj godina posudbe, kamata koju ćete platiti banci, moguće vrijeme odgode otplate i često je strogo definirano na što smijete potrošiti novce (npr. stambeni kredit).

Države i velike tvrtke imaju još jednu mogućnost zaduživanja – obveznice. Za razliku od dionica, obveznice su dužnički vrijednosni papir, a ne vlasnički. Vlasnik obveznice ima pravo na isplatu prinosa na obveznicu te na kraju razdoblja naznačenog na obveznici na isplatu svih sredstava koje je uplatio. To razdoblje zove se razdoblje do dospijeća, a predstavlja vrijeme potrebno da obveznica sazre. 

Evo i jednog hipotetskog primjera: Velika tvrtka B širi posao u Aziju i za to im je potrebno veliko ulaganje, 2 milijuna eura. Umjesto da odu u banku, nadaju se da će prodajom obveznica ulagačima dobiti taj isti novac te da će time morati platiti manje kamate nego u banci. I to se zaista dogodi, tvrtka B proda sve obveznice s prinosom od 3% godišnje s razdobljem do dospijeća obveznice od 5 godina. Svake godine tvrtka B mora ulagačima uplatiti 3% iznosa koji su joj pozajmili, slično kao kamate na kredit. Pete godine tvrtka B mora ulagačima isplatiti uobičajenih 3% iznosa i vratiti nazad ulagačima iznos koji su joj posudili prije pet godina.

Iz perspektive tvrtke B obveznice su bolje od kredita jer prve četiri godine otplaćuje samo kamate tj prinos na obveznice, a ne i glavnicu iznosa obveznica. Naravno, tvrtka B se nada će tijekom te četiri godine njeno poslovanje u Aziji biti toliko isplativo da će bez problema pete godine vratiti svim ulagačima njihov novac.

Trezorski zapisi su slični obveznicama, no rok posudbe je puno kraći, recimo posudba na 3 ili 6 mjeseci. Dobrovoljni mirovinski fondovi mogu ulagati i u trezorske zapise i u obveznice.

Depozit je samo stručan naziv za to da „stavite novac u banku na određeni rok“. Banke isplaćuju kamate i taj vam je novac brzo dostupan. Primjerice, kada član dobrovoljnog mirovinskog fonda zatraži isplatu, tj. ode u mirovinu, tada se taj novac prvenstveno uzima iz imovine fonda koja je u depozitima banaka.

Erste Plavi u svojoj ponudi ima dva otvorena dobrovoljna mirovinska fonda – Erste Plavi Protect i Erste Plavi Expert.

Erste Plavi Protect ne ulaže u dionice, već pretežno u obveznice i depozite. Najveći dio imovine fonda odnosi se na obveznice koje je izdala Republika Hrvatska, pri čemu je najveći broj vrijednosnih papira u kunama. Po strukturi imovine ovaj fond namijenjen je osobama koje očekuju stabilniji umjeren rast vrijednosti fonda.

Erste Plavi Expert ulaže i u dionice, pa tako i u dionice tvrtki u Hrvatskoj, tako da su među 10 najvećih ulaganja tog fonda dionice tvrtki poput Podravke i Adris Grupe. Ovaj fond namijenjen je osobama koje očekuju veći porast vrijednosti, ali mogu prihvatiti i određene padove vrijednosti udjela u pojedinim razdobljima.

  Erste Plavi Protect Erste Plavi Expert
Prosječan prinos od osnutka 5,58% 6,06%

Prinos u ovoj godini

1,28% 1,12%
Prinos u prethodnih godinu dana 3,92% 8,01%

Datum: 31.08.2017.

Prinosi iz prošlosti nisu garancija prinosa u budućnosti.

Dobrovoljnim mirovinskim fondovima upravljaju zaposlenici Erste Plavog. Njihov je posao analizirati tržište kapitala, tražiti najbolje prilike za ulaganja koristeći modele financijske matematike te izdavati naloge za kupnju ili prodaju različitih vrijednosnih papira.

Po navršenih 55 godina života člana Fonda, Društvo može izvršiti isplatu dijela mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na računu Člana Fonda, na temelju pisanog zahtjeva Člana Fonda, i to jednokratno u punom iznosu. Isplata se vrši neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu Člana Fonda, po ostvarivanju prava na mirovinu.

Neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana Fonda, po ostvarivanju prava na mirovinu, Član Fonda može se odlučiti da isplatu mirovine u visini do najviše 100.000,00 kuna ostvaruje putem otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim Društvo upravlja, čijim prospektom je predviđena mogućnost isplate, pri čemu se iz imovine Fonda, odnosno drugog fonda kojim Društvo upravlja, može vršiti samo privremena isplata mirovine i to u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova, uz ispunjenje svih uvjeta i na način predviđen propisima te aktima Fonda odnosno otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim Društvo upravlja, a iz kojeg će se isplata vršiti, bez plaćanja izlazne naknade.

O načinu i uvjetima isplate mirovine putem Fonda, odnosno drugog fonda kojim Društvo upravlja, sklapa se zaseban ugovor između Člana Fonda i Društva, a njegovo članstvo u Fondu, odnosno drugom fondu kojim Društvo upravlja, prestaje danom isplate zadnje rate mirovine u skladu s odredbama navedenog ugovora.

U slučaju da se Član Fonda, po ostvarivanju prava na mirovinu, odlučio da mu mirovinu isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo, ili društvo za životno osiguranje, iznos na računu Člana Fonda, po pisanom ovjerenom zahtjevu tog člana, prenijet će se u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranje po izboru Člana Fonda koje će mu isplaćivati mirovinu pod uvjetima, rokovima i način i u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava odnosno osnivanje i poslovanje društava za životno osiguranje, a njegovo članstvo u Fondu prestaje prijenosom sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo odnosno društvo za životno osiguranje po izboru Člana Fonda.

Isplata mirovine se može vršiti i putem drugog mirovinskog društva. U slučaju da isplata ide putem drugog društva za upravljanje otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom, prenosi se osobni račun u drugu izabrani fond kojim ne upravlja Društvo te se kod prijenosa sredstava obračunava i naplaćuje izlazna naknada u visini od 2,5% od ukupnog iznosa na osobnom računu.

Zanima vas koliko biste novca mogli imati za 10, 15 ili 20 godina ako se sada učlanite u dobrovoljni mirovinski fond Erste Plavog? Izračunajte uz pomoć našeg kalkulatora.

Plavi kalkulator

Upišite željene iznose u kalkulator i provjerite koliko se vaše uplate štednjom mogu oplemeniti

 • Minimalni iznos jednokratne uplate je 1000kn.
 • Minimalni iznos mjesečne uplate je 100kn.
 • Izračunaj
Ukupno stanje na računu: 0 kn
 • Državna poticajna sredstva: 0 kn
 • Državna poticajna sredstva uvećana za prinos: 0 kn
 • Jednokratna uplata uvećana za prinos: 0 kn
 • Mjesečne uplate uvećane za prinos: 0 kn
Ukupno uplaćeno u fond: 0 kn
 • Jednokratna uplata: 0 kn
 • Mjesečne uplate: 0 kn
 • Za 0 god. ukupno ćete u fond uplatiti 0 kn
 • Ukupno stanje na osobnom računu bit će 0 kn

Pošaljite upit / Naručite poziv

 • 0 kn
  100 kn
 • 10
  4.0 %
Upišite točan odgovor:

* Obvezna polja

Pošaljite rezultate na mail

 • 0 kn
  100 kn
 • 10
  4.0 %