Dobrovoljna mirovinska štednja

Kako funkcionira isplata ušteđenih sredstava iz dobrovoljnog mirovinskog fonda?

 
 
   U trenutku kada napune 55 godina* i ostvare pravo na isplatu, korisnici mirovine iz trećeg mirovinskog stupa biraju način isplate ušteđevine. 

Mogu odabrati opciju isplate preko mirovinskog fonda ili prebacivanja ušteđenih sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će zatim isplaćivati mirovinu ostvarenu temeljem dobrovoljne mirovinske štednje, a također je predviđena i mogućnost isplate putem društva za životno osiguranje.

Također, moguće je izabrati i kombiniranu isplatu, dio preko mirovinskog fonda, a dio preko mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili društva za životno osiguranje.

Važno je napomenuti i da se članu putem mirovinskog fonda ili putem mirovinskog osiguravajućeg društva jednokratno može isplatiti do 30 posto ušteđenih sredstava, ako član želi jednokratnu isplatu.

Ukoliko se mirovina isplaćuje putem mirovinskog fonda ona može biti samo privremena, a ne i doživotna, dok u slučaju isplate putem mirovinskog osiguravajućeg društva ona može biti ili privremena ili doživotna. U slučaju isplate putem društva za životno osiguranje predviđena je mogućnost sklapanja ugovora o mirovinskoj renti.

1. ISPLATA MIROVINE PUTEM FONDA

Putem fonda može se isplatiti najviše 30% od sredstava odjednom, a ostatak se onda mora isplaćivati periodično i to kroz 5, 10 ili 15 godina. Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate mirovine. To znači da mjesečni iznos mirovine nije uvijek jednak i unaprijed točno određen jer se visina mirovine mijenja ovisno o vrijednosti udjela.

Ako je preostali iznos sredstava na osobnom računu člana mirovinskog fonda nakon jednokratne isplate manji od 13.272,28 EUR, tada se taj cjelokupni iznos može isplaćivati putem fonda. No ako je taj preostali iznos veći od 13.272,28 EUR, tada se 13.272,28 EUR može isplatiti putem fonda, a ostatak se prema izboru člana fonda, može isplaćivati putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili putem društva za životno osiguranje.

2. ISPLATA MIROVINE PUTEM MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Ako se odlučite da vam cjelokupni ili dio mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo će prenijeti ušteđena sredstva i time prestaje ugovor o članstvu u fondu. Za prijenos sredstava društvo ne naplaćuje naknade, a uvjeti isplate dogovaraju se s mirovinskim osiguravajućim društvom.  

S mirovinskim osiguravajućim društvom se također sklapa ugovor o isplati mirovine, ovisno o uvjetima programa mirovinskog osiguravajućeg društva koji ste izabrali. Možete ugovoriti privremenu (najranije s navršenih 55 godina života) ili doživotnu mirovinu (najranije s navršenih 60 godina života), a iznimno privremenu ili doživotnu mirovinu s navršenih 50 godina ako ste postali članom dobrovoljnog mirovinskog fonda prije 1.1.2019. Ograničenje najvišeg iznosa isplate mirovine ne postoji.
Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja putem Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva ugovaraju se i isplaćuju u valuti koja je u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj.

Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo mirovine isplaćuje u valuti koja je u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj. 

3. ISPLATA MIROVINE PUTEM DRUŠTVA ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ako se odlučite na isplatu putem društva za životno osiguranje, društvo će prenijeti ušteđena sredstva izabranom isplatitelju i time prestaje ugovor o članstvu u fondu. Prema našem saznanju, trenutno niti jedno društvo za životno osiguranje u Republici Hrvatskoj zasad ne obavlja isplate mirovina.

4. ISPLATA PUTEM DRUGIH MIROVINSKIH DRUŠTAVA

U slučaju da isplata ide putem drugog društva za upravljanje otvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom, osobni račun se prenosi u drugi izabrani fond kojim ne upravlja društvo te se kod prijenosa sredstava obračunava i naplaćuje izlazna naknada u visini od 2,5% od ukupnog iznosa na osobnom računu.