Investirajte i uhvatite poticaje u 2017.

Uložite u dobrovoljni mirovinski fond i iskoristite 99,54 eura poticaja.

Zašto uložiti u dobrovoljni mirovinski fond?

Ulaganje uz državne poticaje

Ulaganjem u dobrovoljni mirovinski fond ostvarujete pravo na državne poticaje do 99,54 eura godišnje, tj. 15% vaših ulaganja unutar jedne godine. Kada se tome dodaju i prinosi koje fond ostvaruje, ukupni prinos na vašu investiciju u prvoj godini najčešće prelazi 15%!

Fleksibilnost

Investiranje u dobrovoljni mirovinski fond omogućava vam financijsku fleksibilnost. Izaberite želite li ulagati mjesečno, svaka tri mjeseca, polugodišnje ili možda samo jednom godišnje. Jednako tako, možete odrediti visinu svog ulaganja. Kada vam financijska situacija to dopušta, uložite više, a kada su vam potrebna financijska sredstva smanjite svoje ulaganje. Vi imate potpunu kontrolu.

Dodatna primanja u mirovini

Vašu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju će činiti sredstva iz prvog stupa i sredstva iz drugog mirovinskog stupa, tj. sredstva koja ste uplatili u obvezni mirovinski fond. Dobrovoljna mirovinski fond je treći stup vaše financijske sigurnosti u mirovini. Što prije počnete, veća količina sredstava će se akumulirati na vašem računu.

Vrhunski tim

U timu koji upravlja Erste Plavim fondovima čak 5 članova ima CFA (Chartered Financial Analyst) certifikat , a jedan član tima ima i doktorat iz teorijske astrofizike sa Sveučilišta u New Yorku.

Image

Uložite online

Iskoristite 15% poticaja na iznos vašeg ulaganja u 2017.

Online ulaganjem otvara vam se pristup do 99,54 eura državnih poticaja, a sve zajedno traje 10-ak minuta.

Malo je ljudi upoznato s ulaganjem u dobrovoljne mirovinske fondove, zato smo spremili za Vas odgovore na nekoliko bitnih pitanja.

Dobrovoljni mirovinski fond je vrsta namjenskog investicijskog proizvoda. Namjena ulaganja u dobrovoljni mirovinski fond je biti vaš dodatni izvor prihoda u mirovini. Cilj fonda je uvećati vašu imovinu izlažući se propisanim razinama rizika. Prilikom učlanjenja stječete određenu količinu udjela u fondu te se sa svakom vašom uplatom visina vaših udjela u fondu povećava.

Erste Plavi upravlja s dva otvorena dobrovoljna mirovinska fonda (Erste Plavi Expert i Erste Plavi Protect). Fond se sastoji od imovine koja je podijeljena na jednake dijelove, a svaki član fonda je vlasnik određene količine tih dijelova. Ti jednaki dijelovi nazivaju se udjeli u fondu. Kako cijena vrijednosnih papira u koje je fond uložio poraste, tako raste i vrijednost udjela. Naravno, ako cijena vrijednosnih papira padne, onda padne i cijena udjela u fondu. Udjeli su najbolji način da vidite koliko je porasla vrijednost vaše imovine.

Fond ulaže novac svojih članova u vrijednosne papire na tržištu kapitala. To su najčešće obveznice kupljene na domaćem i stranom tržištu, depoziti banaka, a ovisno o strukturi fonda ponekad i dionice. Svaki od ovih vrijednosnih papira ćemo dodatno pojasniti, ali sada ćemo se samo fokusirati na dionice.

Recimo da je fond uložio u dionice tvrtke A. Cijena te dionice je 10 eura, a fond je kupio 1.000 tih dionica, tj. uložio je 10.000,00 eura u tvrtku A. Tvrtka A je upravo danas potpisala veliki ugovor vrijedan nekoliko milijuna eura te je tu vijest objavila na Zagrebačkoj burzi. Sada se i ostalim ulagačima na burzi čini da je tvrtka A pametna investicija te i oni žele kupiti tu dionicu. Kako je broj dionica ograničen, a sve veći broj ulagača je želi kupiti, cijena dionice raste. Nakon nekoliko dana cijena dionice više nije 10 eura nego 20 eura, i zbog tog povećanja cijene dionice porasla je cijena udjela u fondu.

Znači li to da će vrijednost udjela porasti za tih istih 10 eura?  Neće, jer udjel predstavlja presjek cijele imovine fonda i vrlo vjerojatno ostale investicije nisu porasle baš ovako snažno kao dionica tvrtke A. Za slučaj da je fond uložio u dionice kojima je vrijednost pala, onda će i vrijednost udjela u fondu pasti.

Dionice su vlasnički vrijednosni papiri i predstavljaju udjel u vlasničkom kapitalu neke tvrtke. U svojoj osnovi, dionice su potvrda da neka osoba ili tvrtka ima udio u vlasništvu neke tvrtke. Kada ste vlasnik dionica neke tvrtke imate pravo sudjelovati u odlučivanju oko poslovanja (npr. odrediti koji će se proizvodi prodavati ili gdje će se izgraditi tvornica), a imate pravo i na dio dobit koju ta tvrtka ostvari. To pravo vlasništva moguće je podijeliti, a ta podjela na jednake dijelove vlasništva su dionice.

Cijena dionica često varira i te varijacije događaju se svakodnevno. Loša ili dobra vijest u vezi tvrtke može jako utjecati na dionice i nije neobično da dionica poraste ili padne 10 ili 15% u jednom danu. Takve snažne promjene nisu česte, ali mogu se dogoditi. Ako tvrtka dobro posluje, nije jako zadužena i postoji prostor za povećanje njenog poslovanja, cijena dionice te tvrtke vjerojatno će biti stabilna i rasti.

Kada vi trebate dodatna financijska sredstva vaša prva, i najčešće jedina, adresa bit će banka. U banci možete dobiti kredit po određenim uvjetima – broj godina posudbe, kamata koju ćete platiti banci, moguće vrijeme odgode otplate i često je strogo definirano na što smijete potrošiti novce (npr. stambeni kredit).

Države i velike tvrtke imaju još jednu mogućnost zaduživanja – obveznice. Za razliku od dionica, obveznice su dužnički vrijednosni papir, a ne vlasnički. Vlasnik obveznice ima pravo na isplatu prinosa na obveznicu te na kraju razdoblja naznačenog na obveznici na isplatu svih sredstava koje je uplatio. To razdoblje zove se razdoblje do dospijeća, a predstavlja vrijeme potrebno da obveznica sazre. 

Evo i jednog hipotetskog primjera: Velika tvrtka B širi posao u Aziju i za to im je potrebno veliko ulaganje, 2 milijuna eura. Umjesto da odu u banku, nadaju se da će prodajom obveznica ulagačima dobiti taj isti novac te da će time morati platiti manje kamate nego u banci. I to se zaista dogodi, tvrtka B proda sve obveznice s prinosom od 3% godišnje s razdobljem do dospijeća obveznice od 5 godina. Svake godine tvrtka B mora ulagačima uplatiti 3% iznosa koji su joj pozajmili, slično kao kamate na kredit. Pete godine tvrtka B mora ulagačima isplatiti uobičajenih 3% iznosa i vratiti nazad ulagačima iznos koji su joj posudili prije pet godina.

Iz perspektive tvrtke B obveznice su bolje od kredita jer prve četiri godine otplaćuje samo kamate tj prinos na obveznice, a ne i glavnicu iznosa obveznica. Naravno, tvrtka B se nada će tijekom te četiri godine njeno poslovanje u Aziji biti toliko isplativo da će bez problema pete godine vratiti svim ulagačima njihov novac.

Trezorski zapisi su slični obveznicama, no rok posudbe je puno kraći, recimo posudba na 3 ili 6 mjeseci. Dobrovoljni mirovinski fondovi mogu ulagati i u trezorske zapise i u obveznice.

Depozit je samo stručan naziv za to da „stavite novac u banku na određeni rok“. Banke isplaćuju kamate i taj vam je novac brzo dostupan. Primjerice, kada član dobrovoljnog mirovinskog fonda zatraži isplatu, tj. ode u mirovinu, tada se taj novac prvenstveno uzima iz imovine fonda koja je u depozitima banaka.

Erste Plavi u svojoj ponudi ima dva otvorena dobrovoljna mirovinska fonda – Erste Plavi Protect i Erste Plavi Expert.

Erste Plavi Protect ne ulaže u dionice, već pretežno u obveznice i depozite. Najveći dio imovine fonda odnosi se na obveznice koje je izdala Republika Hrvatska, pri čemu je najveći broj vrijednosnih papira u kunama. Po strukturi imovine ovaj fond namijenjen je osobama koje očekuju stabilniji umjeren rast vrijednosti fonda.

Erste Plavi Expert ulaže i u dionice, pa tako i u dionice tvrtki u Hrvatskoj, tako da su među 10 najvećih ulaganja tog fonda dionice tvrtki poput Podravke i Adris Grupe. Ovaj fond namijenjen je osobama koje očekuju veći porast vrijednosti, ali mogu prihvatiti i određene padove vrijednosti udjela u pojedinim razdobljima.

  Erste Plavi Protect Erste Plavi Expert
Prosječan prinos od osnutka 5,58% 6,06%

Prinos u ovoj godini

1,28% 1,12%
Prinos u prethodnih godinu dana 3,92% 8,01%

Datum: 31.08.2017.

Prinosi iz prošlosti nisu garancija prinosa u budućnosti.

Dobrovoljnim mirovinskim fondovima upravljaju djelatnici Erste Plavog. Njihov je posao analizirati tržište kapitala, tražiti najbolje prilike za ulaganja koristeći modele financijske matematike te izdavati naloge za kupnju ili prodaju različitih vrijednosnih papira.

Upravljanje fondovima je kompleksan posao koji traži od naših djelatnika visoko razvijene analitičke vještine i vrlo specifična znanja. Većinu tima čine diplomirani matematičari, fizičari i ekonomisti. U timu čak 5 članova ima CFA potvrdu, a jedan član tima ima i doktorat iz teorijske astrofizike sa Sveučilišta u New Yorku.

CFA je skraćenica za Chartered Financial Analyst, a tu potvrdu dodjeljuje CFA Institut sa sjedištem u SAD-u. Edukacija i ispiti koje prethode dobivanju potvrde traju u prosjeku četiri godine te pokrivaju široko područje od razumijevanja ekonomije na međunarodnoj razini do poznavanja različitih vrsta vrijednosnih papira.

Zanima vas koliko biste novca mogli imati za 10, 15 ili 20 godina ako sada uložite u dobrovoljni mirovinski fond Erste Plavog? Izračunajte uz pomoć našeg kalkulatora.

Plavi kalkulator

Upišite željene iznose u kalkulator i provjerite koliko se vaše uplate štednjom mogu oplemeniti

 • Minimalni iznos jednokratne uplate je 132.72eur.
 • Minimalni iznos mjesečne uplate je 13.27eur.
 • Izračunaj
Ukupno stanje na računu: 0 eur
 • Državna poticajna sredstva: 0 eur
 • Državna poticajna sredstva uvećana za prinos: 0 eur
 • Jednokratna uplata uvećana za prinos: 0 eur
 • Mjesečne uplate uvećane za prinos: 0 eur
Ukupno uplaćeno u fond: 0 eur
 • Jednokratna uplata: 0 eur
 • Mjesečne uplate: 0 eur


 • Za 0 god. ukupno ćete u fond uplatiti 0 eur
 • Ukupno stanje na osobnom računu bit će 0 eur

Pošaljite upit / Naručite poziv

 • 0 kn
  100 kn
 • 10
  4.0 %
Upišite točan odgovor:

* Obvezna polja

Pošaljite rezultate na mail

 • 0 kn
  100 kn
 • 10
  4.0 %