Nazad

Metodologija prepoznavanja, upravljanja, praćenja i objavljivanja sukoba interesa u odnosu na ulaganje u Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka