Nazad

Obavijest o članstvu člana uprave mirovinskog društva u nadzornom odboru drugog trgovačkog društva

Sukladno članku 8. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova, te članku 17. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, objavljujemo da je predsjednik Uprave Petar Vlaić stupio na dužnost člana Nadzornog odbora Žita d.d., Ljubljana na konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora društva 9. prosinca 2015. godine. Erste Plavi obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi ne posjeduju dionice Žita d.d. Ljubljana.

U Zagrebu, 17. prosinca 2015.