Nazad

Obavijest o članstvu člana uprave mirovinskog društva u nadzornom odboru drugog trgovačkog društva

Sukladno članku 8. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova, te članku 17. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, objavljujemo da je predsjednik Uprave Petar Vlaić stupio na dužnost člana Nadzornog odbora Končar-Elektroindustrije d.d., Zagreb na konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora društva 12. srpnja 2016. godine. Erste Plavi obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi  u svojem portfelju imaju dionice Končar-Elektroindustrije d.d.

 

U Zagrebu, 22. srpnja 2016.