Nazad

Obavijest o članstvu člana uprave mirovinskog društva u nadzornom odboru drugog trgovačkog društva

Sukladno članku 8. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova, te članku 17. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, objavljujemo da je g. Ivan Augustin, OIB: 79771445251, Zagreb, Huga Ehrlicha 11, analitičar u Društvu, stupio na dužnost člana Nadzornog odbora Sunce koncerna d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Zagreb na konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora društva 13. lipnja 2017. godine. Erste Plavi obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi  u svojem portfelju imaju dionice Sunce koncerna d.d.

 

U Zagrebu, 14. lipnja 2017.