Nazad

Obavijest o članstvu člana uprave mirovinskog društva u nadzornom odboru drugog trgovačkog društva

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo da je član Uprave Nataša Ivanović izabrana za člana Nadzornog odbora Dalekovoda d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini društva 7. rujna 2011. godine. Erste Plavi obvezni mirovinski fond u svojem portfelju ima dionice Dalekovoda d.d. Zagreb.

U Zagrebu, 16. rujna 2011.