Nazad

Obavijest o članstvu djelatnika mirovinskog društva u nadzornom odboru drugog trgovačkog društva

Sukladno članku 8. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova, te članku 17. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova, objavljujemo da je g. Mateo Blaće, OIB: 54659009970, Zagreb, Kustošijanska 336, voditelj korporativnog upravljanja u Erste d.o.o., izabran na dužnost člana Nadzornog odbora HTP Orebić d.d., Orebić na glavnoj skupštini društva održanoj 20. lipnja 2018. godine. Erste Plavi obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi  u svojem portfelju nemaju dionice HTP Orebić d.d.

 

U Zagrebu, 20. lipnja 2018.