Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d. 30. travnja 2019. sazvanoj prema dopisu društva od 29. ožujka 2019. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi: 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Odluka će se donijeti po raspravi;

 

U Zagrebu, 15.04.2019.