Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Arena Hospitality Group d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo da nećemo sudjelovati u radu Glavne skupštine Arena Hospitality Group d.d. 05. rujna 2018. sazvanoj prema dopisu društva od 30. srpnja 2018. objavljenom na web stranicama ZSE.

U Zagrebu 21.08.2018.