Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. 16. lipnja 2021. sazvanoj prema dopisu društva od 04. svibnja 2021., po točkama, kako slijedi:

 

 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 01.06.2021.