Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. 20. siječnja 2022. sazvanoj prema dopisu društva od 08. prosinca 2021., po točkama, kako slijedi:

 

 

Ad. 2.

Za prijedlog.

 

 

U Zagrebu, 05.01.2022.