Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. 20. lipnja 2013. prema dopisu tvrtke od 7. svibnja 2013. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 3.
Za prijedlog;

Ad. 4.
Za prijedlog;

Ad. 5.
Za prijedlog;

Ad. 6.
Za prijedlog;

Ad. 7.
Za prijedlog;

Ad. 8.
Za prijedlog;

Ad. 9.
Za prijedlog.

 U Zagrebu, 5.6.2013.