Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. 20. lipnja 2012. prema dopisu tvrtke od 10. svibnja 2012. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 3.
Po raspravi;

Ad. 4.
Za prijedlog;

Ad. 5.
Za prijedlog;

Ad. 6.
Za prijedlog.
 

U Zagrebu, 5.6.2012.