Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic grupe d.d.

Sukladno članku 17.a Pravilnika o dodatnim kriterijima ulaganja i investicijskim ograničenjima mirovinskih fondova objavljujemo odluku o glasovanju na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. 20. lipnja 2011. prema dopisu tvrtke od 11. svibnja 2011. objavljenom na web stranicama ZSE, po točkama, kako slijedi:

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

Za prijedlog;

Ad. 6.

Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog.

U Zagrebu, 3.6.2011.