Nazad

Obavijest o glasovanju na Glavnoj skupštini Čakovečkih mlinova d.d.

Sukladno Pravilniku o promidžbi i ostalim informacijama za članove mirovinskih fondova objavljujemo odluku o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Čakovečkih mlinova d.d. 28. kolovoza 2020. sazvanoj prema dopisu društva od 16. srpnja 2020., po točkama, kako slijedi:

 

Ad. 3.

Za prijedlog;

Ad. 4.

Za prijedlog;

Ad. 5.

a) Za prijedlog;

b) Za prijedlog;

Ad. 6.

a) Za prijedlog;

b) Za prijedlog;

c) Za prijedlog;

d) Za prijedlog;

e) Za prijedlog;

f) Za prijedlog;

g) Za prijedlog;

Ad. 7.

Za prijedlog;

Ad. 8.

Za prijedlog;

Ad. 9.

Za prijedlog;

Ad. 10.

Za prijedlog.

 

U Zagrebu, 13.08.2020.